Quanex Building Products Corp (NX)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk brutto w tys. USD 109 763 80 094 50 300 -35 954 25 453
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 221 500 1 072 150 851 573 893 841 889 785
Marża zysku brutto 8,99% 7,47% 5,91% -4,02% 2,86%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $109 763K ÷ $1 221 500K
= 8,99%