Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja zapasów 7,88 8,99 10,77 10,34 10,04
Rotacja należności 12,72 9,90 9,65 10,78 10,59
Rotacja zobowiązań 12,23 9,58 8,52 10,92 13,30
Rotacja kapitału pracującego 8,67 11,78 11,05 11,09 10,19

Średnia liczba dni

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 46,30 40,62 33,90 35,30 36,35
Cykl należności dni 28,69 36,87 37,84 33,87 34,46
Cykl zobowiązań dni 29,84 38,08 42,85 33,43 27,45

Długoterminowe

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja aktywów trwałych 6,77 6,00 4,63 4,62 4,42
Rotacja aktywów razem 1,69 1,49 1,23 1,39 1,20