Quanex Building Products Corp (NX)

ROE

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 88 336 56 980 38 496 -46 730 26 328
Kapitał własny w tys. USD 464 835 419 782 355 759 330 187 394 152
ROE 19,00% 13,57% 10,82% -14,15% 6,68%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $88 336K ÷ $464 835K
= 19,00%