Quanex Building Products Corp (NX)

ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 88 336 56 980 38 496 -46 730 26 328
Aktywa razem w tys. USD 724 617 717 323 691 585 645 110 741 849
ROA 12,19% 7,94% 5,57% -7,24% 3,55%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $88 336K ÷ $724 617K
= 12,19%