Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 29 628 52 094 116 728 156 414 209 332
Kapitał własny w tys. USD 464 835 419 782 355 759 330 187 394 152
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,06 0,12 0,33 0,47 0,53

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $29 628K ÷ $464 835K
= 0,06