Quanex Building Products Corp (NX)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 221 500 1 072 150 851 573 893 841 889 785
Należności w tys. USD 96 018 108 309 88 287 82 946 84 014
Rotacja należności 12,72 9,90 9,65 10,78 10,59

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 221 500K ÷ $96 018K
= 12,72