Quanex Building Products Corp (NX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 46,30 40,62 33,90 35,30 36,35
Cykl należności dni 28,69 36,87 37,84 33,87 34,46
Cykl zobowiązań dni 29,84 38,08 42,85 33,43 27,45
Cykl konwersji gotówki dni 45,15 39,40 28,89 35,74 43,36

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 46,30 + 28,69 – 29,84
= 45,15