Quanex Building Products Corp (NX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 111 281 81 909 55 887 48 543 37 861
Aktywa razem w tys. USD 724 617 717 323 691 585 645 110 741 849
Operacyjny ROA 15,36% 11,42% 8,08% 7,52% 5,10%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $111 281K ÷ $724 617K
= 15,36%