Quanex Building Products Corp (NX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 221 500 1 072 150 851 573 893 841 889 785
Working capital w tys. USD 140 822 91 046 77 066 80 572 87 317
Rotacja kapitału pracującego 8,67 11,78 11,05 11,09 10,19

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 221 500K ÷ $140 822K
= 8,67