Quanex Building Products Corp (NX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 221 500 1 072 150 851 573 893 841 889 785
Property, plant and equipment w tys. USD 180 400 178 630 184 104 193 600 201 370
Rotacja aktywów trwałych 6,77 6,00 4,63 4,62 4,42

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 221 500K ÷ $180 400K
= 6,77