Quanex Building Products Corp (NX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 55 093 40 061 51 621 30 868 29 003
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 664 8 148 6 217 9 353 7 296
Należności w tys. USD 96 018 108 309 88 287 82 946 84 014
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 139 843 158 001 130 240 109 754 102 361
Wskaźnik płynności szybkiej 1,14 0,99 1,12 1,12 1,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($55 093K + $8 664K + $96 018K) ÷ $139 843K
= 1,14