Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 409 306 367 131 374 646 703 198 553 454 475 817 493 905 476 453
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 182 58 069 53 020 42 276 30 780 37 155 35 311 25 489
Należności w tys. USD 215 838 139 126 112 889 148 245 233 854 162 888 146 199 197 717
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 440 009 402 196 415 194 476 160 431 226 370 787 367 565 411 275
Wskaźnik płynności szybkiej 1,51 1,40 1,30 1,88 1,90 1,82 1,84 1,70

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($409 306K + $38 182K + $215 838K) ÷ $440 009K
= 1,51


Analiza porównawcza

2023/Q3