Netscout Systems Inc (NTCT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 48 634 37 192 20 312 -7 544 1 151
Aktywa razem w tys. USD 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990 3 368 610
Operacyjny ROA 1,52% 1,21% 0,65% -0,23% 0,03%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $48 634K ÷ $3 194 710K
= 1,52%


Analiza porównawcza

2022