Netscout Systems Inc (NTCT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 79 446 48 634 37 192 20 312 -7 544
Aktywa razem w tys. USD 2 820 560 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990
Operacyjny ROA 2,82% 1,52% 1,21% 0,65% -0,23%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $79 446K ÷ $2 820 560K
= 2,82%


Analiza porównawcza

2023