Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 223 098 214 186 222 097 242 192 254 127
Zapasy w tys. USD 17 956 28 220 22 813 22 227 26 270
Rotacja zapasów 12,42 7,59 9,74 10,90 9,67

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $223 098K ÷ $17 956K
= 12,42


Analiza porównawcza

2023