Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 214 186 222 097 242 192 254 127 271 905
Zapasy w tys. USD 28 220 22 813 22 227 26 270 34 774
Rotacja zapasów 7,59 9,74 10,90 9,67 7,82

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $214 186K ÷ $28 220K
= 7,59


Analiza porównawcza

2022