Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa razem w tys. USD 2 820 560 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990
Kapitał własny w tys. USD 2 029 650 2 060 400 2 005 780 1 937 920 2 065 430
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,39 1,55 1,54 1,61 1,58

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 820 560K ÷ $2 029 650K
= 1,39


Analiza porównawcza

2023