Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 703 198 476 453 386 458 485 976 447 762
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 276 25 489 37 544 53 658 56 434
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 476 160 411 275 398 997 379 936 413 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,57 1,22 1,06 1,42 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($703 198K + $42 276K) ÷ $476 160K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022