Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 223 098 214 186 222 097 242 192 254 127
Zobowiązania handlowe w tys. USD 16 473 21 959 17 964 20 004 24 582
Rotacja zobowiązań 13,54 9,75 12,36 12,11 10,34

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $223 098K ÷ $16 473K
= 13,54


Analiza porównawcza

2023