Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 214 186 222 097 242 192 254 127 271 905
Zobowiązania handlowe w tys. USD 21 959 17 964 20 004 24 582 30 133
Rotacja zobowiązań 9,75 12,36 12,11 10,34 9,02

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $214 186K ÷ $21 959K
= 9,75


Analiza porównawcza

2022