Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787
Working capital w tys. USD 445 779 311 197 260 746 421 286 339 108
Rotacja kapitału pracującego 1,92 2,67 3,42 2,16 2,91

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $855 575K ÷ $445 779K
= 1,92


Analiza porównawcza

2022