Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787
Należności w tys. USD 148 245 197 717 213 514 235 318 213 438
Rotacja należności 5,77 4,20 4,18 3,87 4,62

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $855 575K ÷ $148 245K
= 5,77


Analiza porównawcza

2022