Netscout Systems Inc (NTCT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk brutto w tys. USD 68 415 42 892 22 304 1 924 -92 912
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 914 530 855 575 831 282 891 820 909 918
Marża zysku brutto 7,48% 5,01% 2,68% 0,22% -10,21%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $68 415K ÷ $914 530K
= 7,48%


Analiza porównawcza

2023