Netscout Systems Inc (NTCT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk brutto w tys. USD 42 892 22 304 1 924 -92 912 -18 659
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787
Marża zysku brutto 5,01% 2,68% 0,22% -10,21% -1,89%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $42 892K ÷ $855 575K
= 5,01%


Analiza porównawcza

2022