Netscout Systems Inc (NTCT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
EBIT w tys. USD 79 446 48 634 37 192 20 312 -7 544
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 100 000 350 000 350 000 450 000 550 000
Kapitał własny w tys. USD 2 029 650 2 060 400 2 005 780 1 937 920 2 065 430
Zwrot z kapitału całkowitego 3,73% 2,02% 1,58% 0,85% -0,29%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $79 446K ÷ ($100 000K + $2 029 650K)
= 3,73%


Analiza porównawcza

2023