Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 921 939 722 472 659 743 801 222 752 408
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 476 160 411 275 398 997 379 936 413 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,94 1,76 1,65 2,11 1,82

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $921 939K ÷ $476 160K
= 1,94


Analiza porównawcza

2022