Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787
Property, plant and equipment w tys. USD 41 337 48 474 57 715 58 951 52 511
Rotacja aktywów trwałych 20,70 17,15 15,45 15,44 18,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $855 575K ÷ $41 337K
= 20,70


Analiza porównawcza

2022