Netscout Systems Inc (NTCT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787
Aktywa razem w tys. USD 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990 3 368 610
Rotacja aktywów razem 0,27 0,27 0,29 0,28 0,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $855 575K ÷ $3 194 710K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022