Netscout Systems Inc (NTCT)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni 29,38 48,09 37,49 33,50 37,73
Cykl należności dni 57,41 63,24 86,81 87,39 94,39
Cykl zobowiązań dni 26,95 37,42 29,52 30,15 35,31
Cykl konwersji gotówki dni 59,84 73,91 94,78 90,74 96,82

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 29,38 + 57,41 – 26,95
= 59,84


Analiza porównawcza

2023