Netscout Systems Inc (NTCT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 35 874 19 352 -2 754 -73 324 79 812
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 855 575 831 282 891 820 909 918 986 787
Marża zysku netto 4,19% 2,33% -0,31% -8,06% 8,09%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $35 874K ÷ $855 575K
= 4,19%


Analiza porównawcza

2022