Netscout Systems Inc (NTCT)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 59 648 35 874 19 352 -2 754 -73 324
Aktywa razem w tys. USD 2 820 560 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990
ROA 2,11% 1,12% 0,63% -0,09% -2,24%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $59 648K ÷ $2 820 560K
= 2,11%


Analiza porównawcza

2023