Netscout Systems Inc (NTCT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 35 874 19 352 -2 754 -73 324 79 812
Aktywa razem w tys. USD 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990 3 368 610
ROA 1,12% 0,63% -0,09% -2,24% 2,37%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $35 874K ÷ $3 194 710K
= 1,12%


Analiza porównawcza

2022