Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 350 000 350 000 450 000 550 000 600 000
Aktywa razem w tys. USD 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990 3 368 610
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,11 0,14 0,17 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $350 000K ÷ $3 194 710K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022