Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 100 000 350 000 350 000 450 000 550 000
Aktywa razem w tys. USD 2 820 560 3 194 710 3 085 040 3 120 500 3 269 990
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,11 0,11 0,14 0,17

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $100 000K ÷ $2 820 560K
= 0,04


Analiza porównawcza

2023