Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 350 000 350 000 450 000 550 000 600 000
Kapitał własny w tys. USD 2 060 400 2 005 780 1 937 920 2 065 430 2 068 780
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,17 0,17 0,23 0,27 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $350 000K ÷ $2 060 400K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022