Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 100 000 350 000 350 000 450 000 550 000
Kapitał własny w tys. USD 2 029 650 2 060 400 2 005 780 1 937 920 2 065 430
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,05 0,17 0,17 0,23 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $100 000K ÷ $2 029 650K
= 0,05


Analiza porównawcza

2023