Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 703 198 476 453 386 458 485 976 447 762
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 276 25 489 37 544 53 658 56 434
Należności w tys. USD 148 245 197 717 213 514 235 318 213 438
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 476 160 411 275 398 997 379 936 413 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,88 1,70 1,60 2,04 1,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($703 198K + $42 276K + $148 245K) ÷ $476 160K
= 1,88


Analiza porównawcza

2022