Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 418 998 703 198 476 453 386 458 485 976
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 551 42 276 25 489 37 544 53 658
Należności w tys. USD 143 855 148 245 197 717 213 514 235 318
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 453 607 476 160 411 275 398 997 379 936
Wskaźnik płynności szybkiej 1,32 1,88 1,70 1,60 2,04

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($418 998K + $36 551K + $143 855K) ÷ $453 607K
= 1,32


Analiza porównawcza

2023