Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q3
(31 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 12,25 12,65 11,70 12,42 11,80 9,29 9,52 7,59
Rotacja należności 3,76 5,80 8,47 6,36 4,16 6,40 7,74 5,77
Rotacja zobowiązań 12,42 12,92 14,98 13,54 14,23 10,41 10,96 9,75
Rotacja kapitału pracującego 3,67 4,88 5,51 5,58 3,71 4,78 5,90 1,92

Średnia liczba dni

2024/Q3
(31 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 29,78 28,86 31,21 29,38 30,92 39,30 38,33 48,09
Cykl należności dni 96,96 62,90 43,11 57,41 87,77 57,04 47,14 63,24
Cykl zobowiązań dni 29,38 28,25 24,36 26,95 25,66 35,07 33,31 37,42

Długoterminowe

2024/Q3
(31 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 29,84 28,91 27,61 26,33 23,88 22,97 21,68 20,70
Rotacja aktywów razem 0,32 0,33 0,34 0,32 0,31 0,32 0,31 0,27