Netscout Systems Inc (NTCT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów 11,80 9,29 9,52 7,59 10,30 8,41 10,73 9,74
Rotacja należności 4,16 6,40 7,74 5,77 3,75 5,18 5,73 4,20
Rotacja zobowiązań 14,23 10,41 10,96 9,75 12,01 12,26 13,18 12,36
Rotacja kapitału pracującego 3,71 4,78 5,90 1,92 2,15 2,55 2,55 2,67

Średnia liczba dni

2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 30,92 39,30 38,33 48,09 35,43 43,42 34,03 37,49
Cykl należności dni 87,77 57,04 47,14 63,24 97,24 70,42 63,70 86,81
Cykl zobowiązań dni 25,66 35,07 33,31 37,42 30,38 29,78 27,70 29,52

Długoterminowe

2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
2022/Q1
(30 cze 2021)
2021/Q4
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 23,88 22,97 21,68 20,70 20,55 18,76 17,83 17,15
Rotacja aktywów razem 0,31 0,32 0,31 0,27 0,28 0,28 0,28 0,27