Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q3
(26 sty 2024)
2024/Q2
(27 paź 2023)
2024/Q1
(28 lip 2023)
2023/Q4
(28 kwi 2023)
2023/Q3
(27 sty 2023)
2023/Q2
(28 paź 2022)
2023/Q1
(29 lip 2022)
2022/Q4
(29 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 321 000 7 734 000 7 876 000 7 959 000 11 137 000 11 430 000 8 873 000 10 573 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 499 000 2 658 000 2 518 000 2 425 000 2 965 000 3 287 000 3 145 000 2 318 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 792 000 9 658 000 9 047 000 9 052 000 14 421 000 14 465 000 14 047 000 12 394 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,10 1,08 1,15 1,15 0,98 1,02 0,86 1,04

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 321 000K + $2 499 000K) ÷ $9 792 000K
= 1,10


Analiza porównawcza

2024/Q3