Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(27 sty 2023)
2023/Q2
(28 paź 2022)
2023/Q1
(29 lip 2022)
2022/Q4
(29 kwi 2022)
2022/Q3
(28 sty 2022)
2022/Q2
(29 paź 2021)
2022/Q1
(30 lip 2021)
2021/Q4
(30 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 137 000 11 430 000 8 873 000 10 573 000 11 221 000 10 669 000 10 595 000 10 817 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 965 000 3 287 000 3 145 000 2 318 000 2 122 000 2 220 000 2 120 000 1 955 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 421 000 14 465 000 14 047 000 12 394 000 8 927 000 7 803 000 7 764 000 8 509 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,98 1,02 0,86 1,04 1,49 1,65 1,64 1,50

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 137 000K + $2 965 000K) ÷ $14 421 000K
= 0,98


Analiza porównawcza

2023/Q3