Medtronic Plc (MDT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
2017
(28 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 31 227 000 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000 29 953 000 29 710 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 719 000 10 145 000 10 483 000 9 424 000 9 155 000 9 055 000 9 291 000
Zysk ze sprzedaży brutto 20 508 000 21 541 000 19 634 000 19 489 000 21 402 000 20 898 000 20 419 000
Koszty badań i rozwoju 2 696 000 2 746 000 2 493 000 2 331 000 2 330 000 2 253 000 2 193 000
Koszty ogólnego zarządu 10 415 000 10 292 000 10 148 000 10 109 000 10 418 000 9 974 000 9 711 000
Zysk operacyjny 5 830 000 5 908 000 4 895 000 5 222 000 6 632 000 6 848 000 6 535 000
Koszty odsetek netto 636 000 553 000 925 000 1 092 000 1 444 000 749 000 728 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 364 000 5 518 000 3 895 000 4 055 000 5 197 000 5 675 000 4 602 000
Podatek dochodowy 1 580 000 455 000 266 000 -751 000 547 000 2 580 000 578 000
Udziały niekontrolujące 26 000 22 000 24 000 17 000 19 000 -9 000 -4 000
Zysk (strata) netto 3 758 000 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000 3 104 000 4 028 000