Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 573 000 10 817 000 10 948 000 9 848 000 11 227 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 318 000 1 955 000 2 209 000 2 144 000 2 187 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 394 000 8 509 000 10 366 000 8 472 000 10 084 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,04 1,50 1,27 1,42 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 573 000K + $2 318 000K) ÷ $12 394 000K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022