Medtronic Plc (MDT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 3 758 000 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 227 000 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000
Marża zysku netto 12,03% 15,91% 11,97% 16,56% 15,16%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 758 000K ÷ $31 227 000K
= 12,03%


Analiza porównawcza

2023