Medtronic Plc (MDT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000 3 104 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000 29 953 000
Marża zysku netto 15,91% 11,97% 16,56% 15,16% 10,36%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 041 000K ÷ $31 686 000K
= 15,91%


Analiza porównawcza

2022