Medtronic Plc (MDT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 227 000 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000
Aktywa razem w tys. USD 90 948 000 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000
Rotacja aktywów razem 0,34 0,35 0,32 0,32 0,34

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $31 227 000K ÷ $90 948 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023