Medtronic Plc (MDT)

ROA

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000 3 104 000
Aktywa razem w tys. USD 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000 91 393 000
ROA 5,54% 3,87% 5,28% 5,16% 3,40%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $5 041 000K ÷ $90 979 000K
= 5,54%


Analiza porównawcza

2022