Medtronic Plc (MDT)

ROA

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 3 758 000 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000
Aktywa razem w tys. USD 90 948 000 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000
ROA 4,13% 5,54% 3,87% 5,28% 5,16%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $3 758 000K ÷ $90 948 000K
= 4,13%


Analiza porównawcza

2023