Medtronic Plc (MDT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Rotacja zapasów 2,20 2,43 2,23 2,44 2,53
Rotacja należności 5,71 5,51 6,22 4,91 5,00
Rotacja zobowiązań 4,46 4,98 4,72 4,69 5,56
Rotacja kapitału pracującego 2,97 2,15 2,48 2,26 2,32

Średnia liczba dni

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Cykl zapasów dni 166,08 150,17 163,79 149,63 144,27
Cykl należności dni 63,94 66,20 58,64 74,32 72,96
Cykl zobowiązań dni 81,89 73,33 77,31 77,86 65,62

Długoterminowe

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 5,85 5,77 5,99 6,54 6,51
Rotacja aktywów razem 0,35 0,32 0,32 0,34 0,33