Medtronic Plc (MDT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 145 000 10 483 000 9 424 000 9 155 000 9 055 000
Zapasy w tys. USD 4 616 000 4 313 000 4 229 000 3 753 000 3 579 000
Rotacja zapasów 2,20 2,43 2,23 2,44 2,53

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $10 145 000K ÷ $4 616 000K
= 2,20


Analiza porównawcza

2022