Medtronic Plc (MDT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 719 000 10 145 000 10 483 000 9 424 000 9 155 000
Zapasy w tys. USD 5 292 000 4 616 000 4 313 000 4 229 000 3 753 000
Rotacja zapasów 2,03 2,20 2,43 2,23 2,44

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $10 719 000K ÷ $5 292 000K
= 2,03


Analiza porównawcza

2023