Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 24 344 000 20 372 000 26 378 000 22 021 000 24 486 000
Kapitał własny w tys. USD 51 483 000 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,47 0,39 0,51 0,43 0,49

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $24 344 000K ÷ $51 483 000K
= 0,47


Analiza porównawcza

2023