Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 20 372 000 26 378 000 22 021 000 24 486 000 23 699 000
Kapitał własny w tys. USD 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000 50 720 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,39 0,51 0,43 0,49 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $20 372 000K ÷ $52 551 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022