Medtronic Plc (MDT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 227 000 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 569 000 5 413 000 5 221 000 4 828 000 4 675 000
Rotacja aktywów trwałych 5,61 5,85 5,77 5,99 6,54

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $31 227 000K ÷ $5 569 000K
= 5,61


Analiza porównawcza

2023