Medtronic Plc (MDT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
EBIT w tys. USD 5 830 000 5 908 000 4 895 000 5 222 000 6 632 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 24 344 000 20 372 000 26 378 000 22 021 000 24 486 000
Kapitał własny w tys. USD 51 483 000 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000
Zwrot z kapitału całkowitego 7,69% 8,10% 6,29% 7,18% 8,89%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $5 830 000K ÷ ($24 344 000K + $51 483 000K)
= 7,69%


Analiza porównawcza

2023