Medtronic Plc (MDT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Zysk brutto w tys. USD 5 518 000 3 895 000 4 055 000 5 197 000 5 675 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000 29 953 000
Marża zysku brutto 17,41% 12,93% 14,02% 17,01% 18,95%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 518 000K ÷ $31 686 000K
= 17,41%


Analiza porównawcza

2022