Medtronic Plc (MDT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Zysk brutto w tys. USD 5 364 000 5 518 000 3 895 000 4 055 000 5 197 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 227 000 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000
Marża zysku brutto 17,18% 17,41% 12,93% 14,02% 17,01%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 364 000K ÷ $31 227 000K
= 17,18%


Analiza porównawcza

2023