Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Aktywa razem w tys. USD 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000 91 393 000
Kapitał własny w tys. USD 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000 50 720 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,73 1,81 1,79 1,79 1,80

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $90 979 000K ÷ $52 551 000K
= 1,73


Analiza porównawcza

2022