Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Aktywa razem w tys. USD 90 948 000 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000
Kapitał własny w tys. USD 51 483 000 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,77 1,73 1,81 1,79 1,79

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $90 948 000K ÷ $51 483 000K
= 1,77


Analiza porównawcza

2023