Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 23 058 000 22 547 000 22 031 000 21 967 000 22 980 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 394 000 8 509 000 10 366 000 8 472 000 10 084 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,86 2,65 2,13 2,59 2,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $23 058 000K ÷ $12 394 000K
= 1,86


Analiza porównawcza

2022