Medtronic Plc (MDT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 10 145 000 10 483 000 9 424 000 9 155 000 9 055 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 276 000 2 106 000 1 996 000 1 953 000 1 628 000
Rotacja zobowiązań 4,46 4,98 4,72 4,69 5,56

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $10 145 000K ÷ $2 276 000K
= 4,46


Analiza porównawcza

2022