Medtronic Plc (MDT)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 686 000 30 117 000 28 913 000 30 557 000 29 953 000
Należności w tys. USD 5 551 000 5 462 000 4 645 000 6 222 000 5 987 000
Rotacja należności 5,71 5,51 6,22 4,91 5,00

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $31 686 000K ÷ $5 551 000K
= 5,71


Analiza porównawcza

2022