Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 959 000 10 573 000 10 817 000 10 948 000 9 848 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 425 000 2 318 000 1 955 000 2 209 000 2 144 000
Należności w tys. USD 5 998 000 5 551 000 5 462 000 4 645 000 6 222 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 052 000 12 394 000 8 509 000 10 366 000 8 472 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,81 1,49 2,14 1,72 2,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 959 000K + $2 425 000K + $5 998 000K) ÷ $9 052 000K
= 1,81


Analiza porównawcza

2023