Medtronic Plc (MDT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(28 kwi 2023)
2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 24 344 000 20 372 000 26 378 000 22 021 000 24 486 000
Aktywa razem w tys. USD 90 948 000 90 979 000 93 081 000 90 689 000 89 694 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,22 0,28 0,24 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $24 344 000K ÷ $90 948 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023