Medtronic Plc (MDT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 67,98% 65,19% 67,41% 70,04% 69,77%
Marża zysku operacyjnego 18,65% 16,25% 18,06% 21,70% 22,86%
Marża zysku brutto 17,41% 12,93% 14,02% 17,01% 18,95%
Marża zysku netto 15,91% 11,97% 16,56% 15,16% 10,36%

Zwrot z inwestycji

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Operacyjny ROA 6,49% 5,26% 5,76% 7,39% 7,49%
ROA 5,54% 3,87% 5,28% 5,16% 3,40%
Zwrot z kapitału całkowitego 8,10% 6,29% 7,18% 8,89% 9,20%
ROE 9,59% 7,01% 9,44% 9,25% 6,12%